پروژه

پارس تمز در راستای همکاری با صاحبان کسب و کارها، شرکت ها و فریلنسرها انجام پروژه با موضوعات زیر را قبول خواهد کرد:

در انجام پروژه ها پیشنهاد پارس تمز انعقاد قرارداد کتبی است.

کارفرما افراد حقیقی: فعلا ناموجود
کارفرما صاحبان کسب و کارها و افراد حقوقی: ساعتی 30 دلار